sweep round nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweep round nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweep round giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweep round.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sweep round

  * kỹ thuật

  xoay

  xây dựng:

  quay trở

  toán & tin:

  xoay, quay trở