sweep signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweep signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweep signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweep signal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sweep signal

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tín hiệu quét