sweep time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweep time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweep time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweep time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sweep time

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    khoảng thời gian quét