sweepingness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweepingness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweepingness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweepingness.

Từ điển Anh Việt

  • sweepingness

    /'swi:piɳnis/

    * danh từ

    tính chất bao quát, tính chất chung chung