sweep current nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweep current nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweep current giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweep current.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sweep current

    * kỹ thuật

    dòng quét