sweep mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweep mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweep mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweep mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sweep mode

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chế độ quét