sweep length nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweep length nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweep length giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweep length.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sweep length

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    độ dài quét