sweep generator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweep generator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweep generator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweep generator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sweep generator

  * kỹ thuật

  máy di quang

  điện:

  máy phát quét

  điện lạnh:

  máy tạo sóng quét