sweep-foward nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweep-foward nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweep-foward giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweep-foward.

Từ điển Anh Việt

  • sweep-foward

    * danh từ

    góc vểnh (cánh máy bay)