subclass infusoria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass infusoria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass infusoria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass infusoria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass infusoria

    Similar:

    infusoria: in some recent classifications, coextensive with the Ciliata: minute organisms found in decomposing infusions of organic matter

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).