subclass hamamelidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass hamamelidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass hamamelidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass hamamelidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass hamamelidae

    Similar:

    hamamelidae: a group of chiefly woody plants considered among the most primitive of angiosperms; perianth poorly developed or lacking; flowers often unisexual and often in catkins and often wind pollinated; contains 23 families including the Betulaceae and Fagaceae (includes the Amentiferae); sometimes classified as a superorder

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).