subclass ophiurida nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass ophiurida nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass ophiurida giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass ophiurida.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass ophiurida

    Similar:

    ophiurida: brittle stars

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).