subclass holocephali nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass holocephali nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass holocephali giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass holocephali.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass holocephali

    Similar:

    holocephali: chimaeras and extinct forms

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).