subclass liliidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass liliidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass liliidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass liliidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass liliidae

    Similar:

    liliidae: one of four subclasses or superorders of Monocotyledones; comprises 17 families including: Liliaceae; Alliaceae; Amaryllidaceae; Iridaceae; Orchidaceae; Trilliaceae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).