subclass diapsida nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass diapsida nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass diapsida giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass diapsida.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass diapsida

    Similar:

    diapsida: used in former classifications to include all living reptiles except turtles; superseded by the two subclasses Lepidosauria and Archosauria

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).