subclass copepoda nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass copepoda nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass copepoda giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass copepoda.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass copepoda

    Similar:

    copepoda: minute planktonic or parasitic crustaceans

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).