subclass eutheria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass eutheria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass eutheria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass eutheria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass eutheria

    Similar:

    eutheria: all mammals except monotremes and marsupials

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).