subclass alismatidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass alismatidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass alismatidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass alismatidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass alismatidae

    Similar:

    alismatidae: one of four subclasses or superorders of Monocotyledones; comprises about 500 species in 14 families of aquatic and semiaquatic herbs

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).