subclass amphineura nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass amphineura nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass amphineura giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass amphineura.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass amphineura

    Similar:

    amphineura: a class of Gastropoda

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).