subclass lepidosauria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subclass lepidosauria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subclass lepidosauria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subclass lepidosauria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subclass lepidosauria

    Similar:

    lepidosauria: diapsid reptiles: lizards; snakes; tuataras

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).