stone plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stone plant

    * kỹ thuật

    nhà máy nghiền đá

    máy nghiền đá

Từ điển Anh Anh - Wordnet