stoneman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stoneman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stoneman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stoneman.

Từ điển Anh Việt

  • stoneman

    * danh từ

    thợ xây đá