stone-axe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone-axe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone-axe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone-axe.

Từ điển Anh Việt

  • stone-axe

    /'stoun'æks/

    * danh từ

    búa đẽo đá