stone-bow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone-bow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone-bow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone-bow.

Từ điển Anh Việt

  • stone-bow

    * danh từ

    dụng cụ bắn đá