stone-jug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone-jug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone-jug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone-jug.

Từ điển Anh Việt

  • stone-jug

    /'stounfru:t/

    * danh từ

    (từ lóng) nhà tù