stone man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone man.

Từ điển Anh Việt

  • stone man

    /'stounmæn/

    * danh từ

    đài kỷ niệm (làm bằng đá thô)