stoneless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stoneless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stoneless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stoneless.

Từ điển Anh Việt

 • stoneless

  /'stounlis/

  * tính từ

  không có đá

  (thực vật học) không có hạch (quả)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stoneless

  (of fruits having stones) having the stone removed

  stoneless dried dates