stone-cast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone-cast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone-cast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone-cast.

Từ điển Anh Việt

 • stone-cast

  /'stounzkɑ:st/ (stone-cast) /'stounkɑ:st/ (stone's_throw) /'stounz'θrou/

  cast)

  /'stounkɑ:st/ (stone's_throw)

  /'stounz'θrou/

  * danh từ

  quãng ném đá tớ

  (nghĩa bóng) quãng ngắn

  his house is a stone's_cast away: nhà hắn chỉ cách đây một quãng ngắn