stonewash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stonewash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stonewash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stonewash.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stonewash

    wash with stones to achieve a worn appearance

    stonewash blue jeans

    Synonyms: stone-wash

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).