stone-cold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone-cold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone-cold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone-cold.

Từ điển Anh Việt

 • stone-cold

  /'stoun'kould/

  * tính từ

  lạnh như đá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stone-cold

  completely cold

  by the time he got back to his coffee it was stone-cold