stone-pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone-pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone-pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone-pit.

Từ điển Anh Việt

 • stone-pit

  /'stounpit/

  * danh từ

  mỏ đá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stone-pit

  * kỹ thuật

  mỏ đá