stone-buck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone-buck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone-buck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone-buck.

Từ điển Anh Việt

 • stone-buck

  /'sti:nbɔk/ (stone-buck) /'stoumbʌk/

  buck)

  /'stoumbʌk/

  * danh từ

  (động vật học) linh dương Nam Phi