stonework nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stonework nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stonework giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stonework.

Từ điển Anh Việt

 • stonework

  /'stounwə:k/

  * danh từ

  nghề thợ nề, nghề xây đá

  công trình xây bằng đá

  (số nhiều) nơi khai thác đá xây

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stonework

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  công tác gia công

  công tác làm đá

  công trình đá

  công việc về đá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stonework

  masonry done with stone