stonelike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stonelike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stonelike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stonelike.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stonelike

    Similar:

    petrous: (of bone especially the temporal bone) resembling stone in hardness

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).