petrous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

petrous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm petrous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của petrous.

Từ điển Anh Việt

 • petrous

  /'petrəs/

  * tính từ

  (thuộc) đá; như đá; cứng như đá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • petrous

  * kỹ thuật

  cứng như đá

  xây dựng:

  có dạng đá

  đã thành đá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • petrous

  (of bone especially the temporal bone) resembling stone in hardness

  Synonyms: stonelike