stock size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stock size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stock size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stock size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stock size

  * kinh tế

  cỡ bình thường

  cỡ thường

  cỡ tiêu chuẩn

  khổ người bình thường

  kích cỡ hàng

  * kỹ thuật

  kích thước vật liệu