stockholm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stockholm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stockholm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stockholm.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stockholm

    the capital and largest city of Sweden; located in southern Sweden on the Baltic

    the Nobel Prize is awarded in Stockholm

    Synonyms: capital of Sweden

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).