stock-book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stock-book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stock-book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stock-book.

Từ điển Anh Việt

 • stock-book

  /'stɔkə,kaunt/ (stock-book) /'stɔkbuk/

  book)

  /'stɔkbuk/

  * danh từ

  sổ nhập và xuất hàng