stock card nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stock card nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stock card giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stock card.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stock card

  * kinh tế

  thẻ kho

  thẻ trữ hàng

  thẻ trữ kho

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  cạc dự trữ

  thẻ dự trữ