star voltage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

star voltage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm star voltage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của star voltage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • star voltage

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  điện áp hình sao

  điện:

  điện áp sao