starfish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starfish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starfish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starfish.

Từ điển Anh Việt

 • starfish

  /'stɑ:fiʃ/

  * danh từ

  (động vật học) sao biển

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • starfish

  echinoderms characterized by five arms extending from a central disk

  Synonyms: sea star