starlit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starlit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starlit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starlit.

Từ điển Anh Việt

 • starlit

  /'stɑ:lait/

  * danh từ

  ánh sáng sao

  * tính từ+ (starlit)

  /'stɑ:lit/

  có sao, sáng sao

  starlight night: đêm sáng sao

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • starlit

  lighted only by stars

  the starlit darkness