star bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

star bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm star bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của star bit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • star bit

  * kỹ thuật

  mũi khoan chữ thập

  mũi khoan hình sao (kỹ thuật khoan)

  hóa học & vật liệu:

  choòng khoan chữ thập