stargaze nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stargaze nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stargaze giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stargaze.

Từ điển Anh Việt

  • stargaze

    * nội động từ

    xem sao; chiêm tinh

    mơ màng trăng gió

Từ điển Anh Anh - Wordnet