stardom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stardom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stardom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stardom.

Từ điển Anh Việt

 • stardom

  /'stɑ:dəm/

  * danh từ

  cương vị ngôi sao điện ảnh, cương vị ngôi sao sân khấu

  to attain stardom: trở thành ngôi sao điện ảnh

  (sân khấu) những ngôi sao điện ảnh, những ngôi sao sân khấu (nói chung)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stardom

  the status of being acknowledged as a star

  stardom meant nothing to her