starry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starry.

Từ điển Anh Việt

 • starry

  /'stɑ:ri/

  * tính từ

  có nhiều sao

  như sao

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • starry

  abounding with or resembling stars

  a starry night

  starry illumination

  Antonyms: starless