starry-eyed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starry-eyed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starry-eyed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starry-eyed.

Từ điển Anh Việt

 • starry-eyed

  /'stɑ:ri'aid/

  * tính từ

  (thực vật học) không thực thế, mơ mộng hão huyền

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • starry-eyed

  unrealistically or naively optimistic

  a starry-eyed reformer

  starry-eyed idealism