starless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starless.

Từ điển Anh Việt

 • starless

  /'stɑ:lis/

  * tính từ

  không có sao

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • starless

  not starry; having no stars or starlike objects

  dark starless nights

  Antonyms: starry