starling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starling.

Từ điển Anh Việt

 • starling

  /'stɑ:liɳ/

  * danh từ

  (động vật học) chim sáo đá

  trụ bảo vệ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • starling

  gregarious birds native to the Old World