starlike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starlike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starlike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starlike.

Từ điển Anh Việt

 • starlike

  /'stɑ:laik/

  * tính từ

  như sao

 • starlike

  hình sao

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • starlike

  * kỹ thuật

  hình sao

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • starlike

  resembling a star

  they saw a starlike object in the sky